Tuotteet

MENU

Magneettierotin / Teollisuus magneetti (Magneettierottelijat / Teollisuusmagneetit )

Juoksevien seosten erottelijat manuaalisella puhdistuksella

Magneettierottelijaa käytetään metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun juoksevien aineiden virrasta. Laite on varustettu erittäin voimakkailla kestomagneeteilla, jotka varmistavat sen, että virtaus ei vie magneettisia epäpuhtauksia mukanaan. Puhdistettaessa ei ole tarpeen poistaa magneettisia ytimiä ruostumattomista ei-magneettisista koteloista ja siten ne eivät likaannu tai vahingoitu.

Juoksevien seosten erottelijat automaattisella puhdistuksella

Magneettierottelijaa käytetään metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun juoksevien aineiden virrasta. Laite on varustettu erittäin voimakkailla kestomagneeteilla, jotka varmistavat sen, että virtaus ei vie magneettisia epäpuhtauksia mukanaan. Puhdistusprosessi on täysin automatisoitu eikä käyttäjän siten tarvitse puuttua siihen. Paras mahdollinen erottelulaatu!

Kuivien seosten erottelijat manuaalisella puhdistuksella

Magneettierottelijaa käytetään metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun helposti virtaavista irtomateriaaleista. Laite on varustettu erittäin voimakkailla harvinaisia maametalleja sisältävillä kestomagneeteilla, joiden magneettinen induktio (magneettinen voima) on monikertainen ferriittimagneetteihin verrattuna. Magneettierottelijan perusosana ovat magneettiset teleskooppiritilät. Magneettinen induktio on jopa 14.000 G!

Kuivien seosten erottelijat automaattisella puhdistuksella

Magneettierottelijaa käytetään metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun helposti virtaavista irtomateriaaleista. Puhdistusprosessi on täysin automatisoitu eikä käyttäjän siten tarvitse puuttua siihen. Paras mahdollinen erottelulaatu!

Pyörivät magneettierottimet

Pyörivä erotin on tarkoitettu epäpuhtauksien erotteluun huonommat valumisominaisuudet omaavista suurempirakeisista heikommin läpäisevistä seoksista. Magneettiputket sisältävä komponentti on kiinnitetty sähkömoottorin käyttämään akseliin. Erottelun aikana magneettiputket pyörivät tasaisesti. Pyörimisnopeutta on mahdollista muuttaa eroteltavan materiaalin tyypistä ja määrästä riippuen.

Magneettilevyerottelijat

Levyerottelijaa käytetään epäpuhtauksien erotteluun helposti läpäisevistä seoksista, joiden virtausominaisuudet ovat huonommat ja materiaali karkeampaa ja jotka eivät enää virtaisi helposti magneettisten ritilöiden läpi. Laite on yleensä varustettu ferriittimagneeteilla. Etuna on säädettävä jakolevy, joka suuntaa materiaalivirran tasaisesti suoraan magneettilevyille. Saatavana myös automaattisena mallina!

Magneettiset koetintangot

Magneettisella koetintangolla kokeillaan, sisältääkö materiaali metallisia magneettisia epäpuhtauksia. Laite on varustettu erittäin voimakkailla neodyymimagneeteilla (NdFeB). Epäpuhtaudet poistetaan laitteesta vetämällä muovikahvasta, jolloin magneettiset epäpuhtaudet putoavat pois.

Magneettilevyt hihnakuljettimen yläpuolelle

Magneettilevyä kuljettimen yläpuolella käytetään pienen määrän metallisia magneettisia epäpuhtauksia erotteluun kuljetinhihnalla kuljetettavista helposti läpäisevistä seoksista. Täyden toimintakyvyn säilyttämiseksi on levy puhdistettava joka päivä.

Metallien magneettierottelijat hihnakuljettimen yläpuolelle

Metallien magneettierottelijaa käytetään ennen kaikkea suurempien metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun kuljetinhihnalla kuljetettavista helposti läpäisevistä seoksista. Saatavana sekä manuaalisella että automaattisella puhdistuksella.

Magneettirummut

Magneettirumpua käytetään metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun irtomateriaaleista (värimetallit, muovirakeet, sekajäte, hiili). Magneettirummun etuna on se, että se ei ole hihnakuljettimen osa, joten se on yleiskäyttöisempi.

Nostavat magneettirummut

Nostava magneettirumpu on tarkoitettu metallisten magneettisten epäpuhtauksien erotteluun kuljettimella kuljetettavista tarttuvista irtomateriaaleista. Nostavan magneettirummun etuna on eroteltavan materiaalin kaksinkertainen ilmastus.

Magneettitelat

Magneettitelaa käytetään metallisten magneettisten kappaleiden erotteluun irtomateriaaleista. Magneettitelalla korvataan kuljettimen päätytela. Sen käyttö on suositeltavaa myös silloin, kun on tarpeen suojata muita laitteita metallikappaleiden aiheuttamilta vahingoilta.

Magneettitangot

Magneettitangoissa on erittäin voimakkaat NdFeB-magneetit. Suojaputken hyvin ohuen seinän ansiosta on magneettinen voima magneettiputken pinnalla 6 300 ja 8 900 G! Näiden magneettitankojen avulla voit itse koota millaisen tahansa magneettierottelijan.

Magneetit ruiskuvalukoneen syöttösuppiloon

Magneettia ruiskuvalukoneen syöttösuppilossa käytetään ennen kaikkea muoviteollisuudessa käytettäessä kierrätettyjä muovirakeita tai murskattua materiaalia. Magneetti kykenee keräämään hienotkin metallipölyhiukkaset. Helppo puhdistus!

Ei-magneettisten metallien magneettierottelijat

Tämä erottelija edustaa magneettierottelijoiden uutta sukupolvea. Se mahdollistaa myös ei-magneettisten metallien erottelun magneettisista metalleista ja muista ei-metallisista osista.

Lajittelulinjat

Suunnittelemme, rakennamme ja kokoamme erottelulinjoja. Suunnittelemme erottelulinjan asiakkaan toiveiden mukaan niin, että se täyttää kaikki vaatimukset.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram