TUOTTEET

MENU

Erotin laakereiden tuotantoa harjoittavassa yrityksessä

Teollisuudessa ja valmistustoiminnassa raaka-aineiden ja tarvikkeiden puhtauden ja laadun ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta tuotantoprosessit sujuvat ja tulokset ovat laadukkaita. Magneettierottimet ovat yhä tärkeämpi osa näitä toimintoja. Tässä artikkelissa tarkastelemme laakereita valmistavassa yrityksessä käytettävää magneettierotinta.

Magneettierotin laakereita valmistavassa yrityksessä

Pyöränlaakereiden valmistukseen erikoistunut yritys kohtasi haasteen, joka on tuttu monille teollisuusyrityksille - miten pitää työemulsio optimaalisessa kunnossa ja pidentää sen käyttöikää. Työstöemulsio on keskeinen väliaine pyöränlaakereiden valmistusprosessissa. Ongelmana oli kuitenkin se, että tämä emulsio oli altis metallihiukkasten aiheuttamalle saastumiselle. Nämä metallihiukkaset olivat peräisin monista eri lähteistä, kuten raaka-aineista, työkaluista ja jopa itse koneista. Kun nämä metallihiukkaset joutuivat emulsioon, ne aiheuttivat ongelmia.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi yritys päätti ottaa käyttöön automaattisen magneettisen virtauserottimen. Läpivirtausmagneettierotin sijoitettiin emulsiokäytävään, ja se veti metallihiukkasia puoleensa, kun ne kulkivat sen ohi. Poistamalla metalliset epäpuhtaudet emulsiosta emulsio pysyi optimaalisessa kunnossa. Tämä pidensi merkittävästi sen käyttöikää. Puhtaan emulsion ansiosta yritys pystyi vähentämään merkittävästi emulsion vaihtotiheyttä. Tämä johti uusien väliaineiden hankintakustannusten alenemiseen ja jätteen vähenemiseen. Emulsion käyttöiän pidentyminen 32 prosentilla vaikutti merkittävästi tuotantoprosessin kustannuksiin ja tehokkuuteen. Yritys ei ainoastaan säästänyt emulsio- ja työkalukustannuksissa, vaan se myös paransi tuotteidensa laatua ja vähensi kielteisiä ympäristövaikutuksiaan jätteiden vähentämisen ansiosta.

Mikä on magneettierottimen ensisijainen käyttötarkoitus?

  • Laitteiden suojaus: Magneettierottimet auttavat suojaamaan koneita ja laitteita metallisten epäpuhtauksien aiheuttamilta vaurioilta. Metallihiukkaset voivat aiheuttaa kulumista ja naarmuttaa pintoja, mikä voi johtaa kalliisiin korjauksiin ja komponenttien vaihtoon.
  • Tuotteiden laadun parantaminen: Teollisuudessa, jossa tuotteiden puhtaus on kriittistä, kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa, magneettierottimet auttavat poistamaan metalliset epäpuhtaudet ja varmistamaan korkealaatuisen lopputuotteen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram